Ethics4- درس 1

درس ا- چگونه با انسانهایی که اعتقاد ندارند برخورد کنیم؟

از کجا میفهمیم که خالق وپروردگاریی در این جهان وجود دارد ؟ این سؤالی است که همیشه آن انسانهایی که اعتقاد به خداوند ندارند میپرسند، وبرای ثابت کردن این امر اول احتیاج به بیان مقدمه ای بسیار مهم داریم که اگر این مقدمه برای ما واضح وروشن شد روش اثبات هر امر دیگری برای ما آسان خواهد شد:

  • همیشه دلیل وبرهان را برای کسانی میاوریم که با فطرتی باز بخواهند حقایق را جویا شوند وبه دنبال حقیقت هستند اما انسانهایی که فقط برای جدال ونزاع وبحث بی فایده چنین سؤالاتی را مطرح میکنند وبا آنانی که فطرت وعقل خود را از دیدن تمام حقیقتها بسته اند بحث وگفتگویی نخواهیم داشت چون این انسانها برای یاد گرفتن نمی آیند فقط برای بحث کردن وتمسخر نمودن چنین سؤالهایی را مطرح میکنند وخداوند منان در قرآن مجید نیز به این نکته اشاره کرده است وبه پیامبر خویش محمد صلی الله علیه وآله نیز فرموده که با این افراد بحث وجدال نکن چون اینها کسانی هستند که گوش وچشم وعقل خود را بسته اند ودر تاریکی های کامل زندگی میکنند به خاطر همین نه کلمات در آنها تأثیر میگذارد ونه نور ایمان در قلبهای آنان وارد میشود (صمٌ بكمٌ عميٌ فهم لا یرجعون). سوره بقره 18

  • امام علی علیه السلام نیز به این افراد در حدیثی اشاره میکنند ومیفرمایند که در طول مدتی که من بحثهای متفاوتی را با مردم داشتم هیچ کس نتوانست بر من غلبه پیدا کند الا آنکه جدال کننده بود.

  • بعد از فهمیدن این مطلب متوجه میشویم که ما در بیان این دلایل خود همه مردم را نمیتوانیم قانع کنیم چون حتی پیامبران نیز نتوانستند الا آنان که به دنبال حقیقت هستند ویا آنانکه که بر اساس عقل وفطرت خویش مسائل را میسنجند.

  • دلایلی که انسانهای کافر برای کفر خود ذکر میکنند را در قرآن مجید بحث میکنیم تا برای ما این امر واضح وروشن گردد:

  • 1- تبعيت کردن از پدران واجداد خویش وقبول نکردن ندای الهی: (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون) وقتي كه به آنها گفته میشود که از کلام الهی متابعت کنید گفتند بلکه ما از گفتار وکردار پدران خویش تبعیت میکنیم، آیا خود پدران آنها کسانی غیر عاقل وخارج از هدایت نبودند. سوره بقره آيه 170

  • 2- رسیدن به مرحله تاریکی مطلق که هیچ کلامی در وجود آنها تاثیر نمیگذارد: (إن الذين كفروا سواءٌ عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون- ختم الله على قلوبهم وعلي سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم) بدرستی که این انسانهایی که کافر شده اند چه آنها را نصیحت کنی وچه نکنی ایمان نخواهند آورد، به تاریکی مطلق رسیده اند که چون در راه تاریکی حرکت کرده اند خدا نیز راههای خروج از نور الهی را بر آنها بسته است ویک ختم ومهر الهی همچون پرده ای بر قلبها وگوشها وچشمان آنها آمده است ودر روز قیامت نیز عذاب بزرگی را خواهند داشت. سوره بقره آیه 6-7.

  • 3- تصور میکنند که در این دنیا در حال اصلاح کردن هستند (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون – ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) وقتي كه به آنها گفته شود که چرا در زمین فساد ایجاد میکنند میگویند بدرستی که ما همان مصلحان هستیم، لیکن آنان جز مفسدین چیز دیگری نیستند در حالیکه هنوز آن را درک نمیکنند. سوره بقره آیه 11-12

تکلیف شب

آیه های قرآنی دیگری را از قرآن جستجو کنید که برای ما روش خارج شدن کافران از دین اسلامی وعدم قبول کردن حقیقتهای روشن را به ما نشان میدهد آیه را به زبان عربی نوشته وترجمه آن را به زبان انگلیسی بنویسید:

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————