کلاس نهج‌ا‌لبلاغه بانوان

nahj

کلاس نهج‌ا‌لبلاغه بانوان
مدرس: خانم آرین

یکشنه ساعت ۱۰ صبح – ۱۱:۳۰ صبح  – یک هفته در میان – در محل بنیاد رسالت

اولین جلسه یکشنبه‌ ۱۲ آوریل

لطفا جهت اطلاعات دقیق به تقویم بنیاد رسالت مراجعه فرمائید