شهادت امام رضا علیه السلام

Emam_Reza_2015Resalat School Shahadat Emam Reza 12122015Resalat School Shahadat Emam Reza 12122015Resalat School Shahadat Emam Reza 12122015

اربعین

Arbaeen-2015

کلاس نهج‌ا‌لبلاغه بانوان

nahj

کلاس نهج‌ا‌لبلاغه بانوان
مدرس: خانم آرین

یکشنه ساعت ۱۰ صبح – ۱۱:۳۰ صبح  – یک هفته در میان – در محل بنیاد رسالت

اولین جلسه یکشنبه‌ ۱۲ آوریل

لطفا جهت اطلاعات دقیق به تقویم بنیاد رسالت مراجعه فرمائید

شهادت حضرت زهرا علیها سلام

Shahadat-Fatemeh

Shahadat-Fatemeh-03282015